Website-ul pravaliacusapunuri.ro este administrat de Pravalia Cu Sapunuri SRL-D, CUI 37508424, J40/6365/2017, cu sediul social în București, Sector 3, Strada Baba Novac nr. 22, denumită în continuare Pravalia Cu Sapunuri. Pentru informatii suplimentare, ne puteți contacta pe adresa de e-mail contact@pravaliacusapunuri.ro.

În conformitate cu legislația în vigoare, Pravalia Cu Sapunuri SRL-D garantează confidențialitatea datelor personale introduse la efectuarea unei comenzi de pe acest site. Aceste informații nu vor fi divulgate unei terțe părți, cu excepția acordului scris din partea Cumpărătorilor și condițiilor prevăzute de lege și vor fi folosite doar în următoarele scopuri: procesarea comenzilor, executarea contractului, livrarea comenzilor, abonarea la newsletter dar și pentru a trimite felicitări sau alte mesaje speciale.

De asemenea, pentru siguranța dumneavoastră în privința accesării și navigării pe site-ul pravaliacusapunuri.ro vă asigurăm și ne angajăm că respectăm întru totul dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, și ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR, Regulament (UE) 2016/679). Datele dvs. cu caracter personal pe care le stocăm și le prelucrăm sunt în principiu colectate direct de la Dvs. și nu de la terțe părți.

Datele dvs. personale vor fi șterse la solicitarea dvs., dacă ați transmis o cerere de ștergere. Cu toate acestea, această prevedere nu se aplică datelor solicitate pentru procesarea comenzii dvs. și datelor aferente comenzilor care vor fi arhivate pentru motive fiscale. După primirea solicitării dvs. nu vom mai utiliza, prelucra sau transmite datele respective în alte scopuri decât prelucrarea comenzii dvs. sau în situațiile în care este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), toți cei care accesează site-ul nostru au următoarele drepturi: dreptul de acces al persoanei vizate la datele sale cu caracter personal; dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc; dreptul la ştergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul de a se opune prelucrării datele sale personale; dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.